IKA Østfold tilbyr disse tjenestene innen fagområdet arkivdanning:

  • Rådgiving og bistand til utvikling og revisjon av arkivplaner
  • Rådgiving og prosjektdeltagelse i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv
  • Kurs og opplæring av kommunens ansatte i arkivfag og relevante lovverk
  • Rådgiving og prosjektdeltagelse i forbindelse med omorganisering av arkivtjenesten
  • Bistand til utarbeiding av dokumentåndteringsrutiner, eller oppdatering av eksisterende rutiner
  • Rådgiving og bistand til utvikling og revisjon av kvalitetssikring av journalføringsrutiner og offentlig journal