A

Aftenskolen i Søndre Jeløy krets (1908-1908)

Aremark Fattigstyre (1849-1964) 

Aremark kommune - ulike nemnder og utvalg (1825-1895)

Askim fattigstyre / forsorgstyre / sosialstyre (1849 - 1963)    

Askim kommune - byggesaksarkiv (1911-2015)

Askim kommune - skolearkiver

Askim kommune - Formannskap (1838-2002)     

Askim kommune - Herredsstyre (1923-1956)     

Askim høgere skole / Askim Gymnas (1887-1981)     

Askim Kommunestyre / Bystyre (1956-2004)     

Askim kommune - kontrollnemnd (1940-1956)    

Askim kommune - rådmannskontor 

Askim kommune - skoleadministrasjon (1945 - 1974)

Askim tannklinikk

Askim videregående skole (1898-2011)     

Askim Yrkesskole / Askim lærlingeskole (1933-1984)

Ask og Hov videregående skoler (1936-2000)     

B

Berg kommune

Borg videregående skole

Bråthe skole, Hobøl (1912 - 1997)

Byarkitekten i Sarpsborg                                                                    

Byingeniøren / Ingeniørvesenet i Sarpsborg (1968)

Byggekomiteen for nytt herredshus i Hobøl (1953-1953)    

Bytårnet skole, Moss

C

Christian August videregående skole / Halden Gymnas (1956-2001) 

Christianslund videregående skole                              

D

Degernes fattigstyre / forsorgsvesen / vergeråd

Degernes forsyningsnemnd

Degernes kommunale El-verk

Degernes kommune - Herredskasserer

Degernes kommune - Arbeidsnemnda

Degernes kommune - Arbeidsløshetsnemnda

Degernes kommune - Degernes framhaldskole / fortsettelsesskole

Degernes kommune - Jordstyret

Degernes kommune - Kirkeng skole

Degernes kommune - Kommunekassen

Degernes kommune - Ordførerens kontor

Degernes kommune - Skogstyret

Degernes kommune - Trygdekasse

Degernes kommune - Ås skole

Degernes likningskontor (1917-1965)

Degernes overformynderi

Degernes skolestyre

Degernes trygdekasse

E

Eidsberg fattigstyre (1847-1964)     

Eidsberg kommune - flyktningenemnd (1950-1960)  

Eidsberg kommune - herredsstyre / formannskap / kommunestyre (1838-1960)

Eidsberg kommune - husleienemnd (1956-1960)     

Eidsberg kommune - jordstyre (1923-1941)     

Eidsberg oppgjørsnemnd (1942-1964)     

Eidsberg kommune - prisnemnd (1949-1969)   

Eidsberg kommune - småbruk- og bustadnemnd (1915-1952)   

Ekholt barne- og ungdomsskole (1951-2013)

F

Fagskolen i Østfold (1990-2015)     

Foss skole, Hobøl (1904 - 1985)

Fossen skole, Moss

Frederik II videregående skole

Frydenberg videregående skole

Fylkesbiblioteket i Østfold

G

Glemmen videregående skole 

Greåker videregående skole    

Grindvold barnehagevirksomhet, Moss

Grindvold skole, Moss                         

H

Haga Jordbruksskole / Østfold Småbruksskole (1909-2005)          

Hagen skole, Hobøl (1922 - 1962)     

Halden kommune - Berg kommune      

Halden kommune - Administrasjon (1998 - 2001)

Halden brann- og feiervesen (1909-2011)     

Halden kommune – Fredrikshald lærde skole/borgerskolen (1807-1858)

Halden kommune – Fredrikshald sunnhetskommisjon/stadslege (1831-1922)

Halden kommune - helsestasjon jordmor (1929-1975)     

Halden kommune - helsestasjon og skolehelsetjenesten (1880-1994)

Halden kommune - Idd kommune (1936-1964)  

Halden kommune - Idd fattigstyre (1891-1966)    

Halden kommune - Idd formannskap (1837-1966) 

Halden kommune - Idd herredsstyre (1838-1966)

Halden kommune - Idd kommunale elektrisitetsverk (1919-1951)     

Halden kommune - Idd overformynderi (1859-1964)

Halden kommune - Idd prisnemnd (1916-1966)

Halden kommune - Idd provianteringsråd (1916-1925)

Halden kommune - Idd småbruks- og bolignemd (1904-1966)

Halden kommune – Komiteen for de brannlidte (1826-1835)

Halden kommune - Låby skole

Halden kommune - PPT

Halden videregående skole 

Halmstad barne- og ungdomsskole (1955-1991)     

Heggen videregående skole / Østfold kvinnelige husflidsskole (1951-1997)

Heggin husstyre - Eidsberg (1927-1960)

Hobøl kommune - Bråthe skole

Hobøl - Byggekomiteen for nytt herredshus i Hobøl (1953-1953)

Hobøl - Diverse nemnder i Hobøl kommune (1941-1945)   

Hobøl elektrisitetsverk (1914-1966)     

Hobøl fattigstyre (1838-1964)     

Hobøl forliksråd (1839-1865)     

Hobøl kommune - Foss skole

Hobøl forsyningsnemnd (1945-1948)     

Hobøl kommune - Hagen skole

Hobøl kommune - Heia skolekrets

Hobøl herredskasse (1826-1957)     

Hobøl herredsstyre/kommunestyre / formannskap (1837-1994)

Hobøl kommune - Hoff skolekrets

Hobøl jordstyre (1929 - 1988)

Hobøl kommune - Knapstad skole

Hobøl kommune - Melleby skole

Hobøl kommune - NAV

Hobøl kommune - Tomter skole

Hobøl kommune - Tønnerød skole

Hobøl kommune - Skolestyret

Hobøl kontrollnemnd (1948-1960)

Hobøl, Legater i (1932-1976)

Hobøl, Lensmannen i (1930-1950)  

Hobøl ligningsnemnd (1913-1969)     

Hobøl næringsnemnd (1917-1920)     

Hobøl overformynderi (1838-2013)   

Hobøl pleiehjem (1915-1975)     

Hobøl prisnemnd (1940-1960)    

Hobøl provianteringsnemnd (1914-1920)  

Hobøl skolestyre (1838 - 1971)

Hobøl tannklinikk  

Hobøl trygdekasse (1911-1971)     

Hoff og Heia skolekrets, Hobøl (1882 - 1966)

Hoppern skole, Moss

Huskomiteen for Hobøl herredshus, legeboligen, garasjebygget og Elvestad (1958-1962)

Hvaler fattigvesen (1803-1964)

Hvaler kommune - herredsstyre / formannsskap (1837-1990)

Hvaler kommune - bygningsråd (1960-1993)

Hvaler kommune - skole

Høyda skole, Moss

I

Idd fattigstyre (1891-1966)    

Idd kommune - formannskap (1837-1966) 

Idd kommune - herredsstyre (1838-1966)

Idd kommune - jordstyre (1921-1963)

Idd kommunale elektrisitetsverk (1919-1951)   

Idd kommune (1936-1964)  

Idd overformynderi (1859-1964)

Idd prisnemnd (1916-1966)

Idd provianteringsråd (1916-1925)

Idd kommune - småbruks- og bolignemd (1904-1966)

Indre Østfold Handelsskole (1962-1977)     

Indre Østfold Ressurs (1998- 2008)

J

Jeløy kommunes fattigstyre (1791-1940) 

Jeløy kommune - Skolestyret (1850-1943)

Jeløy krets, aftenskolen i Søndre (1908-1908)

Jeløy overformynderi (1859-1944)

Jeløy skole, Moss kommune (1978-2009)

K

Kalnes videregående skole

Kambo skole, Moss kommune (1918-2011)

Kirkelund tannklinikk

Kirkeparken videregående skole

Knapstad skole, Hobøl (1952 - 1979)

Knapstad tannklinikk

L

Larsen, Runar

M

Marker kommune - Barnevernstjenesten

Marker kommune - Formannskapskontoret (1963-1979)

Marker overformynderi (1964-2013)

Marker tannklinikk

Melleby skole, Hobøl (1863 - 1903)

Moss aftenskole (1877-1908)

Moss asyl (1859-1928)

Moss fattigstyre (1821-1964)

Moss feriekolonier

Moss forsyningsnemnd (1939-1977)

Moss framhaldsskole (1953-1969)

Moss kommunale folkeregister (1914-1956)

Moss kommune - Formannsskap / bystyre (1816-1973)

Moss kommune - Hoppern skole

Moss kommune - Omsorgsdistrikt Jeløy / Hjemmebaserte tjenester Vest / Rosnes bo- og servicesenter

Moss kommune - Orkerød sentralhjem

Moss kommune - Det Petersonske aldershjem (1931-1993)

Moss kommune - Rådmann - saksarkiv (1915-1964)

Moss kommune - Rådmannen / Sentraladministrasjonen (1965-1976)

Moss overformynderi

Moss realskole (1960-1972)

Moss skolestyre (1840-1999)

Mosseporten videregående skole

Moss underfogd og namsmann (1895-1999)

Mysen fattigstyre (1920-1960)

Mysen herredsstyre / formannskap/kommunestyre (1909-1962)

Mysen tannklinikk

Mysen videregående skole

Mysen husfordelingsnemnd (1950-1952)     

Mysen husleienemnd (1920-1922)     

Mysen kommunekasse (1920-1961)     

Mysen kommune, valgkomiteen (1921-1959)     

Mysen videregående skole (1922- 2011)    

Mørk kommunegård - Spydeberg kommune (1904-1947)     

P

Pasientombudet i Østfold (1904-2002)

Per Otto Suther

Porsnes videregående skole / Halden Yrkesskole (1956-1997)     

R

Rakkestad kommune - Distriktslegen

Rakkestad kommune - Fattigvesen

Rakkestad kommune - Helseråd

Rakkestad kommune - Skolevesenet

Rakkestad kommune - Forliksrådet

Rakkestad kommune - Vergeråd

Rakkestad likningskontor / likningsnemnd (1903-1965)

Rakkestad næringsutvalg (1958-1997)

Rakkestad tannklinikk

Risum videregående skole

Runar Larsen      

Rygge barnehagenemnd (1970-1989)   

Rygge barnevernsnemnd (1954-1994)     

Rygge kommune - Ekholt barne- og ungdomsskole (1951-2013)

Rygge elektrisitetsverk (1911-1984)

Rygge kommune - Formannskap (1881-2004)

Rygge kommune - Fylkesskole (1915-1954)  

Rygge kommune - Helse og sosial (1912-1978)

Rygge Kommune - Helserådet (1950-1988)   

Rygge kommune - Helsestasjon

Rygge kommune - Herredskasse (1890-1949)

Rygge kommune - Halmstad barne- og ungdomsskole (1898-2010)

Rygge kommune - Kommunestyre (1958-2000)

Rygge kommune - Kultursektor (1850-2007)

Rygge kommune  - Larkollen skole

Rygge kommune - Ligningskontor (1858-1949)  

Rygge overformynderi (1859-2013)   

Rygge kommune - Provianteringsråd (1914-1923)  

Rygge kommune - Rådmannskontoret (1837-1998)

Rygge skolekontor (1834-2003)    

Rygge kommune - Sosialkontor ( -1992) 

Rygge kommune - Valg / mantall

Rygge kommune - Øreåsen barne- og ungdomsskole (1967-1996)  

Rødenes elektrisitetsverk (1946-1961)     

Rødenes kommune - Fattigstyre (1800-1960)     

Rødenes folkeboksamling (1958-1963)     

Rødenes kommune - Formannskap / kommunestyre / ordfører (1837-1964)

Rødenes kirke (1849-1894)     

Rødenes kommune - Kommunekasse / herredskasse (1895-1940)     

Rødenes kommune - Likningsvesen (1932-1950)     

Rødenes fattigstyre

Rødenes folkeboksamling

Rødenes formannskap / kommunestyre / ordfører

Rødenes kirke

Rødenes kommunekasse / herredskasse

Rødenes prisnemnd (1941-1954) 

Rødenes skogutvalg (1946-1963)

Rødenes skolestyre (1921-1961)     

Rødens Trygdenemnd (1937-1955)    

Rømskog kommune (1902-2015)

Rømskog tannklinikk

Råde kommune - Barnevernsnemnda

Råde kommune - Bygningsrådet

Råde kommune - Distriktslegen

Råde elektrisitetsverk (1914-1996)     

Råde fattigstyre (1742-1964)    

Råde formannskap (1837-1953) 

Råde forsyningsnemnd

Råde helsestasjon (1940-1998)     

Råde herredskasse (1885-1967)     

Råde herredskommisjon (1864-1867)    

Råde kommunale vannverk

Råde kommune - Fattiggården Karlshus

Råde kommune - Gammelsrød skole

Råde kommune - Helse- og sosialetaten

Råde kommune - Hovland skole

Råde kommune - Husbanken / bustadbanken / landsbanken

Råde kommune - Husleienemnda

Råde kommune - Husmorvikarnemnda

Råde kommune - Ingeniørvesen

Råde kommune - Karlshus skole

Råde kommune - Kirkebygda skole

Råde kommune - Klokkergården skole

Råde kommune - Ligningsnemnda

Råde kommune - Missingen skole

Råde kommune - Musangen skole

Råde kommune - Råde dyrevern

Råde kommune - Råde fortsetterskole / framhaldsskole

Råde kommune - Samarbeidsutvalget

Råde kommune - Skoleboksamlingen

Råde kommune - Skolestyret

Råde kommune - Skolerådet

Råde kommune - Slangsvold skole

Råde kommune - Sosialkontoret

Råde kommune - Spetalen skole

Råde kommune - Tomb skole

Råde kommune - Trekk-kraftnemnda / Hestenemnda

Råde kommune - Trygdeetaten

Råde kommune - ulike nemnder, komiteer, råd og utvalg.

Råde overformynderi (1837-2014)     

Råde skattedistrikt / ligningskontor (1878-1988)

Råde skolekommisjon / skolestyre (1829-1990)

Råde pleiehjem

Råde vedutvalg

S

Sarpsborg kommune - Arbeidsutvalget (1946-1973)

Sarpsborg badeutvalg (1925-1974) 

Sarpsborg Brannstyre / Brannvesen      

Sarpsborg kommune - Byggekomitè for kirke, rådhus og fengsel (1860-1913) 

Sarpsborg Bygningskommisjon / Bygningsråd (1853-1991)

Sarpsborg Handelsskole / Borgvold videregående skole (1917-1991)

Sarpsborg kommunale høyere allmenskole

Sarpsborg kommunale kinomatografer (1916-1980)

Sarpsborg kommune - Borgermester / Rådmann (1921-1965)         

Sarpsborg kommune - Byarkitekten                           

Sarpsborg kommune - Enhet spesialpedagogiske tiltak (1920-2008)

Sarpsborg kommune - Formannsskap / bystyre (1839-1950)

Sarpsborg kommune - Formannsskap / kommunestyre (1837-1939)

Sarpsborg kommune – Folkeskolen (1880 – 1930)

Sarpsborg kommune - Ingeniørvesenet

Sarpsborg kommune - Kemneren (1841-1970)

Sarpsborg kommune - Kirkekomitèen av 1853 (1853-1858)

Sarpsborg kommune - Magistraten (1840-1918)

Sarpsborg kommune - Overformynderi (1842-2003)

Sarpsborg kommune - Parkvesenet (1914-1989)

Sarpsborg kommune - Provianteringsrådet (1916-1921)

Sarpsborg kommune - Teknisk etat 

Sarpsborg kommune - Teknisk utvalg (1974-1991)

Sarpsborg kommune - Trafikkrådet

Sarpsborg valgstyre (1841-1989)

Sarpsborg Vannverk                  

Skarmyra skole, Moss                  

Skiptvet almuebibliotek (1841-1909)    

Skiptvet arbeidskommisjonen for arbeiderbruk og boligbanken (1913-1948)

Skiptvet elektrisitetsverk (1914-1980)    

Skiptvet fattigstyre (1744-1964)     

Skiptvet formannskap (1837-1954)    

Skiptvet forsyningsnemnd (1939-1976)     

Skiptvet herredskasse (1840-1970)     

Skiptvet herredskommisjon (1866-1955)     

Skiptvet hovedkirke (1806-1932)     

Skiptvet jordstyre (1929-1943)     

Skiptvet kommunerevisjon (1911-1937)     

Skiptvet kommune eksamenskomiteen / nemnden (1877-1881)

Skiptvet kommune Haugen skole (1877-1964)    

Skiptvet kommune Karlsrud skole (1845-1971)

Skiptvet kommune Langli skole (1882-1943)

Skiptvet kommune Lund skole (1893-1950)     

Skiptvet kommune styret for vikarkassen (1922-1930)

Skiptvet likningsnemnd (1897-1964)

Skiptvet næringsnemnd (1917-1919)     

Skiptvet provianteringsråd (1916-1921)     

Skiptvet skolestyre (1805-1953)     

Skiptvet takseringsutvalg for verker og bruk (1916-1948)     

Skiptvet tellingsstyre (1946-1950)     

Skiptvet valgstyre (1832-1951)     

Skiptvet vedutvalg (1943-1946)

Skiptvet kommune Vidnes skole (1863-1952)

Skjeberg folkehøyskole (1839-2015)     

Spydeberg kommune - Administrasjonen (1973-2006)

Spydeberg kommune - Barnehagenemnda (1980-1983)

Spydeberg fattigstyre (1843-1964)     

Spydeberg kommune - Edruelighetsnemnda

Spydeberg kommune - Formannskap / kommunestyre / rådmannskontor (1834-1993)

Spydeberg kommune - Grinitun, Styret for (1976-1991)

Spydeberg kommune - Helse- og sosialstyret (1964-1994)

Spydeberg kommune - Herredskasse (1880-1961)

Spydeberg kommune - Hobøl og Spydeberg ungdomsskole

Spydeberg kommune - Hovin og Spydeberg skole

Spydeberg kommune - Klientutvalget (1987-2003)

Spydeberg kommune - Ligningsvesen (1919-1958)    

Spydeberg kommune - Mørk kommunegård (1904-1947) 

Spydeberg kommune - Næringsnemnda (1917-1920)

Spydeberg overformynderi (1891-2013)   

Spydeberg kommune - Personalavdelingen (2004-2013)

Spydeberg kommune - Plankomiteen (1986)

Spydeberg kommune - Rådmannen (1837-1990)

Spydeberg kommune - Skolestyret / skolekontoret (1837-1990)

Spydeberg kommune - Skolevesen / Oppvekst (1811-2007)

Spydeberg kommune - Sosialstyret (1964 - 1985)

Spydeberg kommune - Sosialtjenesten

Spydeberg tannklinikk 

Spydeberg kommune - Teknisk etat (1837-2011)

Spydeberg kommune - Økonomiavdelingen (1837-1990)

Spydeberg trygdekasse    

Spydeberg provianteringsråd (1917-1919)                             

St.Olav videregående skole / Sarpsborg høiere almenskole (1893-2011)

Suther, Per Otto

Svinndal fattigstyre

Søndre Jeløy krets, Aftenskolen i (1908-1908)

T

Tomter skole, Hobøl (1890 - 2015)

Tomter tannklinikk

Tosterødberget videregående skole (1950-1994)     

Trøgstad fattigstyre (1838-1967)    

Trøgstad kommune - Båstad skole 

Trøgstad kommune - Havnås skole

Trøgstad kommune - Heer skole

Trøgstad kommune - Hestehagen skole

Trøgstad kommune - Hvammer skole

Trøgstad kommune - Sentraladministrasjonen

Trøgstad kommune - Skjønhaug skole

Trøgstad kommune - Søpler skole

Trøgstad kommune - Trøgstad skolekjøkken

Trøgstad kommune - Øberg skole

Trøgstad overformynderi (1859-2013)     

Tune fattigstyre

Tune kommune - Formannsskap / kommunestyre (1837-1991)

Tønnerød skole

V

Våler - barnevernsnemnd / barnevernstjeneste (1954-2018) 

Våler fattigstyre (1875-1964)

Våler formannskap / herredsstyre / kommunestyre (1837-1973)

Våler - Kasper mottak

Våler legekontor

Våler overformynderi (1837-2013)     

Ø

Øreåsen barne- og ungdomsskolen (1967-1996)     

Østerbo åndssvakehjem

Østfold Energi                                

Østfold fylkeskommune, Bygge- og eiendomskontoret     

Østfold fylkeskommune - Frederik II videregående skole      

Østfold fylkeskommune - Fylkesskolesjefen (1930-2007)

Østfold fylkeskommune - Glemmen videregående skole

Østfold fylkeskommune - Glemmen videregående skole avdeling Lillebekk

Østfold fylkeskommune, Helse- og sosialavdelingen (1964-2003) 

Østfold fylkeskommune - Kirkeparken videregående skole

Østfold fylkeskommune - Malakoff videregående skole

Østfold fylkeskommune - Mosseporten videregående skole

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjenesten - Askim og Kirkelund tannklinikker

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjeneste - Knapstad, Hobøl, Tomter og Spydeberg tannklinikker

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjeneste - Marker tannklinikk

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjeneste - Mysen tannklinikk

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjenesten - Rakkestad tannklinikk

Østfold fylkeskommune - tannhelsetjenesten - Rømskog tannklinikk

Østfold fylkeskommune - Østerbo åndssvakehjem

Østfold fylkeskommune - Østfold fylkesbibliotek

Østfold Husmorskole / Risum videregående skole (1925-1997)

Østfold kvinnelige husflidsskole / Heggen videregående skole (1951-1997)

Østfold, Pasientombudet i (1904-2002)

Østfold fylkeskommune, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Østfoldutstillingen (1928-1930)

Øymark fattigstyre (1864-1945)

Øymark kommune - Herredsstyret

Øymark kommune - Ordførerens kontor

Øymark, Lensmannen i (1939-1967)