IKA Østfold tilbyr følgende tjenester innen depot:

  • Magasinplass for eldre og avsluttede arkiv.
  • Betjening av deponerte arkiv for våre eiere, publikum og forskere.
  • Magasinplass for muggskadd arkivmateriale og sikring av arkiver med insektskader.
  • Rådgivingstjeneste i forkant av avlevering til depot.
  • Kurs og opplæring av eiernes ansatte i arkivfag og relevant lovverk.
  • Rådgiving knyttet til håndtering og oppbevaring av arkiver lokalt hos våre eiere.