IKA Østfold tilbyr følgende tjenester knyttet til EL-arkiv:

  • Veiledning og bistand ved uttrekk og overføring av arkivpakker til vårt depot.
  • Magasinplass for eldre og avsluttede arkiver i vår depotkjerne.
  • Rådgivingstjeneste i forkant av avlevering til depot.
  • Rådgiving knyttet til konvertering og avslutning av systemer lokalt hos våre eiere.
  • Rådgiving i forbindelse med periodisering.
  • Rådgiving knyttet til kravspesifikasjon før innkjøp av medium for korttidslagring (kjerne), nye systemer, eller reforhandling av driftsavtaler for eksisterende systemer.