Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum (Norsk Kulturråds skrift #72) gir en samlet og brukervennlig innføring i relevant lovverk for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger. Skriftet tar for seg:

  • Eksempler på hvordan lovverket skal anvendes i praksis

  • Motivbeskyttelse og personvern

  • Fotografi og opphavsrett

  • Hjelpemidler for det praktiske arbeidet med å klare bilder for konkret bruk

  • Hjelpemidler for å identifisere og finne rettighetshavere 

  • Beregning av vernetid

  • Prinsippene for bildebruk 

  • Hvordan vi skal dele bildeskatten i våre fotosamlinger

Skriftet ble lansert 13.02.2012 og inneholder bidrag fra jurister og arkivarer ved sentrale institusjoner som Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Norsk Kulturråd.

Redaktør: Per Olav Torgnesskar. 

Du kan laste ned heftet her