IKA Østfold tilbyr følgende tjenester innen ordning:

  • Ordning av arkiver
  • Veiledning av eierkommunenes medarbeidere ved ordning
  • Muligheter for eierkommunene til å disponere plass i våre lokaler for tidsbegrensede ordningsprosjekter
  • Publisering av deponerte arkiv på Arkivportalen
  • Kurs og opplæring av eiernes ansatte i arkivfag og relevant lovverk
  • Veiledning og bistand ved periodisering og bortsetting av arkivmateriale